Game bầu cua - Đăng ký và nhận 300k miễn phí

Game bầu cua
Khối lượng bản thân
113 kg
Dài x Rộng x Cao
1918 mm x 679 mm x 1066 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1280 mm
Độ cao yên
769 mm
Khoảng sáng gầm xe
131 mm
Đặt hàng
Game bầu cua
Khối lượng bản thân
98 kg
Dài x Rộng x Cao
1.925mm x 686mm x 1.126mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.277 mm
Độ cao yên
785 mm
Khoảng sáng gầm xe
130 mm
Đặt hàng
Honda Vario 160 - Đặc quyền kiêu hãnh
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
Tiêu chuẩn/ Cao cấp: 117 kg
Đặc biệt/ Thể thao: 118 kg
Dài x Rộng x Cao
Tiêu chuẩn/ Cao cấp:1929 mmx678 mmx 1088 mm
Đặc biệt/ Thể thao:1929 mmx695 mm x 1088 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.278 mm
Độ cao yên
778 mm
Khoảng sáng gầm xe
138 mm
Đặt hàng
Game bầu cua

Honda VISION

Giá bán: Liên lạc

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
Phiên bản Tiêu chuẩn: 94 kg - Phiên bản Cao cấp - Phiên bản Đặc biệt: 95 kg; Phiên bản Thể thao: 98 kg
Dài x Rộng x Cao
Phiên bản Thể thao: 1.925 mm x 686 mm x 1.126 mm - Các phiên bản khác: 1.871 mm x 686 mm x 1.101 mm
Khoảng cách trục bánh xe
Phiên bản Thể thao: 1.277 mm - Các phiên bản khác: 1.255 mm
Độ cao yên
Phiên bản Thể thao: 785 mm - Các phiên bản khác: 761 mm
Khoảng sáng gầm xe
Phiên bản Thể thao: 130 mm - Các phiên bản khác: 120 mm
Đặt hàng
Sh Mode 125cc phiên bản thể thao màu xám đen

Sh Mode 125cc

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
116 kg
Dài x Rộng x Cao
1.950 (mm) x 669 (mm) x1.100 (mm)
Khoảng cách trục bánh xe
1.304 (mm)
Độ cao yên
765 (mm)
Khoảng sáng gầm xe
130 (mm)
Đặt hàng
Game bầu cua hot
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
114 kg
Dài x Rộng x Cao
1.890 x 686 x 1.116 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.286 mm
Độ cao yên
775mm
Khoảng sáng gầm xe
142 mm
Đặt hàng
Air Blade 125cc phiên bản tiêu chuẩn màu xanh đen hot
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
113 kg
Dài x Rộng x Cao
1.887 x 687 x 1.092 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.286 mm
Độ cao yên
775 mm
Khoảng sáng gầm xe
141 mm
Đặt hàng
Game bầu cua

Honda SH350i

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
172 kg
Dài x Rộng x Cao
2.160 mm x 743 mm x 1.162 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.450 mm
Độ cao yên
805 mm
Khoảng sáng gầm xe
132 mm
Đặt hàng
Game bầu cua

Honda SH160i

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
SH160i CBS: 133kg SH160i ABS: 134kg
Dài x Rộng x Cao
2.090mm x 739mm x 1.129mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.353 mm
Độ cao yên
799 mm
Khoảng sáng gầm xe
146 mm
Đặt hàng
SH125i Định Sắc Độc Tôn

Honda SH125i

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
SH125i CBS: 133kg
SH125i ABS: 134kg
Dài x Rộng x Cao
2.090mm x 739mm x 1.129mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.353 mm
Độ cao yên
799 mm
Khoảng sáng gầm xe
146 mm
Đặt hàng
Game bầu cua
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
113 kg
Dài x Rộng x Cao
1.844 mm x 680 mm x 1.130 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.273 mm
Độ cao yên
760 mm
Khoảng sáng gầm xe
120 mm
Đặt hàng
Game bầu cua
Khối lượng bản thân
98 Kg (Bản thể thao) - 97Kg (Bản đặc biệt và tiêu chuẩn)
Dài x Rộng x Cao
1922 mm x 709 mm x 1082 mm (Bản thể thao & đặc biệt) - 1922 mm x 698 mmx 1082 mm (Bản tiêu chuẩn)
Khoảng cách trục bánh xe
1227 mm
Độ cao yên
760mm
Khoảng sáng gầm xe
135mm
Đặt hàng
Game bầu cua
Khối lượng bản thân
96 kg
Dài x Rộng x Cao
1.913 mm x 689 mm x 1.076 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.224 mm
Độ cao yên
770 mm
Khoảng sáng gầm xe
134 mm
Đặt hàng
Game bầu cua hot
Khuyến mãi hấp dẫn
Trọng lượng
109kg
Dài x Rộng x Cao
1.910 x 718 x 1.002 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.243 mm
Độ cao yên
780 mm
Khoảng sáng gầm xe
136 mm
Đặt hàng
Game bầu cua
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
104 kg
105 kg (Thông số kỹ thuật của phiên bản vành đúc)
Dài x Rộng x Cao
1.931 mm x 711 mm x 1.083 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.258 mm
Độ cao yên
756 mm
Khoảng sáng gầm xe
133 mm
Đặt hàng
Game bầu cua NEW
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
99 kg (vành đúc) 98 kg (vành nan hoa/phanh cơ) 99 kg (vành nan hoa/phanh đĩa)
Dài x Rộng x Cao
1.921 mm x 709 mm x 1.081 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.227mm
Độ cao yên
760mm
Khoảng sáng gầm xe
135mm
Đặt hàng
Honda BLADE 110cc
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
98 kg (vành nan hoa, phanh cơ)
99 kg (vành đúc, vành nan hoa, phanh đĩa)
Dài x Rộng x Cao
1.920 x 702 x 1.075 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.217 mm
Độ cao yên
769 mm
Khoảng sáng gầm xe
141 mm
Đặt hàng
Game bầu cua
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
96 kg
Dài x Rộng x Cao
1.913 mm x 689 mm x 1.076 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.224 mm
Độ cao yên
770 mm
Khoảng sáng gầm xe
134 mm
Đặt hàng
Game bầu cua
Khối lượng bản thân
122 kg
Dài x Rộng x Cao
2.019 x 727 x 1.104 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.278 mm
Độ cao yên
795 mm
Khoảng sáng gầm xe
151 mm
Đặt hàng
Game bầu cua

Honda CBR150R

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
139kg
Dài x Rộng x Cao
1.983 x 700 x 1.090 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.312 mm
Độ cao yên
788 mm
Khoảng sáng gầm xe
151 mm
Đặt hàng
Game bầu cua hot

Honda CB150R

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
126 kg
Dài x Rộng x Cao
1.973 x 822 x 1.053 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.296mm
Độ cao yên
802 mm
Khoảng sáng gầm xe
139 mm
Đặt hàng
Game bầu cua HOT
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
122kg
Dài x Rộng x Cao
2.019 x 727 x 1.104 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.278 mm
Độ cao yên
795 mm
Khoảng sáng gầm xe
151 mm
Đặt hàng
Game bầu cua
Khối lượng bản thân
98 Kg (Bản thể thao) - 97Kg (Bản đặc biệt và tiêu chuẩn)
Dài x Rộng x Cao
1922 mm x 709 mm x 1082 mm (Bản thể thao & đặc biệt) - 1922 mm x 698 mmx 1082 mm (Bản tiêu chuẩn)
Khoảng cách trục bánh xe
1227 mm
Độ cao yên
760mm
Khoảng sáng gầm xe
135mm
Đặt hàng
Game bầu cua
Khối lượng bản thân
122 kg
Dài x Rộng x Cao
2.019 x 727 x 1.104 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.278 mm
Độ cao yên
795 mm
Khoảng sáng gầm xe
151 mm
Đặt hàng
Game bầu cua
Khối lượng bản thân
113 kg
Dài x Rộng x Cao
1918 mm x 679 mm x 1066 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1280 mm
Độ cao yên
769 mm
Khoảng sáng gầm xe
131 mm
Đặt hàng
Game bầu cua
Khối lượng bản thân
98 kg
Dài x Rộng x Cao
1.925mm x 686mm x 1.126mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.277 mm
Độ cao yên
785 mm
Khoảng sáng gầm xe
130 mm
Đặt hàng
Game bầu cua
Khối lượng bản thân
96 kg
Dài x Rộng x Cao
1.913 mm x 689 mm x 1.076 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.224 mm
Độ cao yên
770 mm
Khoảng sáng gầm xe
134 mm
Đặt hàng
Honda Vario 160 - Đặc quyền kiêu hãnh
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
Tiêu chuẩn/ Cao cấp: 117 kg
Đặc biệt/ Thể thao: 118 kg
Dài x Rộng x Cao
Tiêu chuẩn/ Cao cấp:1929 mmx678 mmx 1088 mm
Đặc biệt/ Thể thao:1929 mmx695 mm x 1088 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.278 mm
Độ cao yên
778 mm
Khoảng sáng gầm xe
138 mm
Đặt hàng
Game bầu cua

Honda CBR150R

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
139kg
Dài x Rộng x Cao
1.983 x 700 x 1.090 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.312 mm
Độ cao yên
788 mm
Khoảng sáng gầm xe
151 mm
Đặt hàng
Game bầu cua

Honda VISION

Giá bán: Liên lạc

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
Phiên bản Tiêu chuẩn: 94 kg - Phiên bản Cao cấp - Phiên bản Đặc biệt: 95 kg; Phiên bản Thể thao: 98 kg
Dài x Rộng x Cao
Phiên bản Thể thao: 1.925 mm x 686 mm x 1.126 mm - Các phiên bản khác: 1.871 mm x 686 mm x 1.101 mm
Khoảng cách trục bánh xe
Phiên bản Thể thao: 1.277 mm - Các phiên bản khác: 1.255 mm
Độ cao yên
Phiên bản Thể thao: 785 mm - Các phiên bản khác: 761 mm
Khoảng sáng gầm xe
Phiên bản Thể thao: 130 mm - Các phiên bản khác: 120 mm
Đặt hàng
Sh Mode 125cc phiên bản thể thao màu xám đen

Sh Mode 125cc

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
116 kg
Dài x Rộng x Cao
1.950 (mm) x 669 (mm) x1.100 (mm)
Khoảng cách trục bánh xe
1.304 (mm)
Độ cao yên
765 (mm)
Khoảng sáng gầm xe
130 (mm)
Đặt hàng
Game bầu cua hot
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
114 kg
Dài x Rộng x Cao
1.890 x 686 x 1.116 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.286 mm
Độ cao yên
775mm
Khoảng sáng gầm xe
142 mm
Đặt hàng
Air Blade 125cc phiên bản tiêu chuẩn màu xanh đen hot
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
113 kg
Dài x Rộng x Cao
1.887 x 687 x 1.092 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.286 mm
Độ cao yên
775 mm
Khoảng sáng gầm xe
141 mm
Đặt hàng
Game bầu cua

Honda SH350i

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
172 kg
Dài x Rộng x Cao
2.160 mm x 743 mm x 1.162 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.450 mm
Độ cao yên
805 mm
Khoảng sáng gầm xe
132 mm
Đặt hàng
Game bầu cua

Honda SH160i

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
SH160i CBS: 133kg SH160i ABS: 134kg
Dài x Rộng x Cao
2.090mm x 739mm x 1.129mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.353 mm
Độ cao yên
799 mm
Khoảng sáng gầm xe
146 mm
Đặt hàng
Game bầu cua hot

Honda CB150R

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
126 kg
Dài x Rộng x Cao
1.973 x 822 x 1.053 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.296mm
Độ cao yên
802 mm
Khoảng sáng gầm xe
139 mm
Đặt hàng
SH125i Định Sắc Độc Tôn

Honda SH125i

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
SH125i CBS: 133kg
SH125i ABS: 134kg
Dài x Rộng x Cao
2.090mm x 739mm x 1.129mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.353 mm
Độ cao yên
799 mm
Khoảng sáng gầm xe
146 mm
Đặt hàng
Game bầu cua hot
Khuyến mãi hấp dẫn
Trọng lượng
109kg
Dài x Rộng x Cao
1.910 x 718 x 1.002 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.243 mm
Độ cao yên
780 mm
Khoảng sáng gầm xe
136 mm
Đặt hàng
Game bầu cua HOT
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
122kg
Dài x Rộng x Cao
2.019 x 727 x 1.104 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.278 mm
Độ cao yên
795 mm
Khoảng sáng gầm xe
151 mm
Đặt hàng
Game bầu cua
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
113 kg
Dài x Rộng x Cao
1.844 mm x 680 mm x 1.130 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.273 mm
Độ cao yên
760 mm
Khoảng sáng gầm xe
120 mm
Đặt hàng
Game bầu cua
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
104 kg
105 kg (Thông số kỹ thuật của phiên bản vành đúc)
Dài x Rộng x Cao
1.931 mm x 711 mm x 1.083 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.258 mm
Độ cao yên
756 mm
Khoảng sáng gầm xe
133 mm
Đặt hàng
Game bầu cua NEW
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
99 kg (vành đúc) 98 kg (vành nan hoa/phanh cơ) 99 kg (vành nan hoa/phanh đĩa)
Dài x Rộng x Cao
1.921 mm x 709 mm x 1.081 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.227mm
Độ cao yên
760mm
Khoảng sáng gầm xe
135mm
Đặt hàng
Honda BLADE 110cc
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
98 kg (vành nan hoa, phanh cơ)
99 kg (vành đúc, vành nan hoa, phanh đĩa)
Dài x Rộng x Cao
1.920 x 702 x 1.075 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.217 mm
Độ cao yên
769 mm
Khoảng sáng gầm xe
141 mm
Đặt hàng
Game bầu cua
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
96 kg
Dài x Rộng x Cao
1.913 mm x 689 mm x 1.076 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.224 mm
Độ cao yên
770 mm
Khoảng sáng gầm xe
134 mm
Đặt hàng

Tin tức & Sự kiện

Game bầu cua

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

1800.6610
Game bầu cua

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

0938.711.661

bời

fun88 chính thức - Đăng ký và nhận 300k miễn phí Bầu cua tôm cá - Đăng ký và nhận 300k miễn phí casion online eubet - Đăng ký và nhận 300k miễn phí Lắc bầu cua - Đăng ký và nhận 300k miễn phí siêu át chế tạo cơ khí - Đăng ký và nhận 300k miễn phí Game bầu cua - Đăng ký và nhận 300k miễn phí